Youth Lab

Altijd ruimte voor jongeren

Groei samen

Waarom krijgen jongeren niet op tijd de hulp die ze nodig hebben? Dit vroegen wij ons af, gefrustreerd vanwege hoe vaak het fout gaat en hoopvol dat het beter kan. Een tweede vraag was: Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren psychische zorg nodig hebben? Het Youthlab is uit deze twee vragen geboren; een platform waarop we samen antwoorden kunnen zoeken zodat we oplossingen kunnen vinden voor de jongeren in Den Bosch. Alle jongeren in Den Bosch moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alleen kunnen we het niet, dat was direct duidelijk – we moeten samenwerken, samen met jongeren en samen met alle instanties en organisaties die met jongeren te maken hebben.

Het YouthLab is daarom een Bosch stadsnetwerk, een kenniscentrum en een proeflokaal. Het initiatief is gestart bij het CAP (Centrum Adolescenten Psychiatrie onderdeel van Reinier van Arkel), met en door jongeren en zorgprofessionals. De beweging werd al snel uitgebreid met PowerUp073, Traject op Maat en de GGD en is een nog altijd groeiend netwerk van lijnen leggen, knooppunten definiëren en stations aansluiten. Ook jij kunt een waardevolle bijdrage leveren!

Bij de wortels aanpakken

Lab staat voor een arbeidsruimte, een experimenteerkamer, een onderzoeksruimte, een proeflokaal of een proefstation… Er zijn zoveel mogelijke wegen te kiezen, wat is het beste? Wat werkt het beste? Wie moet wat doen? En hoe komen we tot ons doel?

Samen UITPROBEREN lijkt de enige weg vooruit en jongeren zelf zijn daar een essentieel onderdeel in! Zij zijn het uitgangspunt en denken, praten en doen mee. Want niks over jongeren, zonder de jongeren.

  Ten eerste
is het Youthlab een plek voor individuen. 

  Ten tweede
is het Youthlab een plek voor samenwerken

  Ten derde
is het Youthlab een plek voor leren, voor kennis uitwisselen

  Ten vierde
is het Youthlab een plek voor onderzoeken

Contact us