Proeflabs

[proef-leps] zelfst. nw.

  1.  Een denkruimte waar vanuit samenwerking acties voor het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren ontstaan
  2.  Een initiatief voor dwars- en out-of-the-box denkers die het niet alleen kunnenWat doet een ProefLAB?

Wat doet een ProefLAB?

Een ProefLab is een samenwerkingsinitiatief tussen jongeren en organisaties rondom een specifiek thema. Via het model van design thinking wordt een probleem onderzocht, gedefinieerd, oplossingen gegenereerd en prototypes uitgetest in de praktijk. Iedereen kan meedoen met een ProefLAB, dan wel een bestaand initiatief, dan wel een eigen ProefLAB opzetten.

De ProefLAB criteria:

 Ten minste 3 partijen
 Ten minste 2 jongeren
 Concrete uitkomsten en doelen in bepaalde termijn
 Systematische evaluatie 

De bestaande ProefLABS op dit moment zijn:

Transcultureel
Bevorderen mentalen gezondheid
Wachtlijst
Stigma
Deskundigheidsbevordering
Straat
suïcidepreventie
Lessen mentale gezondheid


 

Contact us