Ons doel

Lab staat voor een arbeidsruimte, een experimenteerkamer, een onderzoeksruimte, een proeflokaal of een proefstation… Er zijn zoveel knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen te kiezen, wat is de beste? Wat werkt het beste? Wie moet wat doen? En hoe komen we tot ons doel?

Samen UITPROBEREN lijkt de enige weg vooruit en jongeren zelf zijn daar een essentieel onderdeel van! Zij zijn het uitgangspunt en denken, praten en doen mee. Want niks over jongeren, zonder de jongeren.

 

Een plek voor individuen.

Individuele jongeren die in het bos van zorg- en hulpverlening verdwaald zijn geraakt. Samen met hen, de mensen om hen heen die belangrijk zijn en mensen die goed kunnen meedenken met een brede kijk gaan we uitproberen een passende route te vinden. Maandelijks zijn er Caselabs waarin casussen kunnen worden ingebracht.

Een plek voor samenwerken.

We hebben allemaal onze eigen kleur, elke jongere, elke collega, elk gezin en elke organisatie een eigen perspectief. Binnen het Youthlab is samenwerking een uitgangspunt, hetgeen concreet wordt in diverse Proeflabs. Niet praten over, maar samen doen.

Een plek voor leren, voor kennis uitwisselen.
Het Youthlab biedt cursussen, training en scholing over jongeren, voor jongeren en door jongeren. We realiseren ons maar al te goed dat kennis vaak weggestopt zit of te laat komt, zowel voor jongeren als professionals. Als het doel is dat jongeren op tijd de juiste hulp krijgen, dan moet de juiste kennis op het juiste moment aanwezig zijn. Bekijk hier onze cursussen.
Een plek voor onderzoeken.
Alleen door te evalueren wat we doen kunnen we zeker weten of we op de juiste spreekwoordelijke weg het bos uit zitten. Binnen het Youthlab wordt alls wat we uitproberen op een wetenschappelijke manier gemonitord. Dit betekent niet ellenlange onderzoeken, maar juist secuur werken en voor elke richting een passende evaluatiemethode. Een probleem opmerken, begrijpen en definieren, ideeen genereren over oplossingsrichtingen, het beste idee implementeren, testen en bijsturen. Zo werkt het Youthlab proefsgewijs aan innovatie.

Onze visie

  Samen met jongeren en professionals willen we ons richten op de positieve ontwikkeling van jongeren en het versterken van hun netwerk, met persoonlijke aandacht op plaatsen waar jongeren zijn.

  Door het opzetten van een stevig geborgd stadsnetwerk willen we de toegang tot psychische hulp voor kwetsbare jongeren verbeteren. We accepteren niet dat kwetsbare jongeren slachtoffer worden van de ingewikkelde manier waarop de hulpverlening georganiseerd is.

  Wij zien in ‘s-Hertogenbosch een toekomst van intensieve samenwerking tussen jongeren en professionals in proeflabs onder de vlag van het Youthlab als denktuin en experimenteerruimte.

Onze missie

  Door jongeren, voor jongeren, met hulp van professionals.

  Samenwerken is noodzakelijk om tot duurzame oplossingen te komen, dit doen wij door creatieve ideeën te verbinden aan concrete acties en gedegen evaluaties.

 

Contact us