Onze werkwijze

Het Youthlab biedt dat platform om samen te experimenteren en te groeien we doen dat middels het model van ‘design thinking’. Dit betekent dat we voor elk nieuw idee vertrekken vanuit de jongere, we leven ons in. Vanuit deze empathie voor de jongere wordt het probleem gedefinieerd, wat belemmerd nou precies de toegang tot de juiste hulpop het juiste moment. Vervolgens worden samen door jongeren en professionals creatieve oplossingen voor het probleem bedacht. Er wordt een oplossing gekozen, een prototype ontworpen van deze oplossing (een soort eerste versie) en deze wordt geimplementeerd, getest en telkens verbeterd. Zie hieronder het plaatje voor hoe het proces verloopt. 

Bij het Youthlab staat samenwerken met jongeren centraal, jongerenparticipatie noemen we dat. Hun ervaring, mening en behoefte zijn het uitgangspunt voor alle oplossingen die we bedenken. Lees hier meer over jongerenparticipatie.

Contact us